Výchozí a pravidelné revize elektroinstalací, elektrospotřebičů, strojů, hromosvodů, měření osvětlení a analýza elektrické sítě.

Nutnost provádění revizí a kontrol – a to nejen elektrických zařízení, která se dlouhou dobu provozují, není výmyslem poslední doby. Ve vyspělých zemích se vyžaduje už od dob, kdy se taková zařízení užívají.