Firma Haniger používá výkonný síťový analyzátor C.A 8335, který měří i proud protékající neutrálním vodičem. Analyzátor je vhodný nejen pro základní měření, ale i pro monitorování a diagnostiku elektrických sítí.