Termovizní měření je v souvislosti s elektrickými a energetickými zařízeními využíváno jako diagnostický nástroj, který přináší přesnou informaci o rozložení povrchových teplot. U elektrických svorek, spojů, rozvodů, rozvaděčů a trafostanic dochází při nedokonalém elektrickém kontaktu k zahřívání. Toto zahřívání může v extrémních případech vést ke vznícení a způsobit tak zbytečně nenapravitelné škody.